Το φρούριο βρίσκεται στον ορεινό οικισμό του Χάρακα στα βόρεια των Αστερουσίων και λόγω της οχυρής θέσης του κατοπτεύει όλη την πεδιάδα της Μεσαράς. Πάνω σε βράχο ή χαράκι, όπως το ονομάζουν οι ντόπιοι, αναπτύσσεται το φρούριο. Ο βράχος είναι ογκώδης και υψώνεται στα 35μ ενώ εκτείνεται σε 60μ πλάτος. Σώζεται μέρος του φρουρίου της Ενετικής περιόδου και ο ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

Δεν είναι γνωστή η χρονολογία ίδρυσης του κάστρου αν και διακρίνονται δύο διαφορετικές οικοδομικές φάσεις, εκ των οποίων η πρώτη ανήκει στη βυζαντινή περίοδο ενώ η δεύτερη της οποίας τμήματα σώζονται, τοποθετείται στους ενετικούς χρόνους. Στον χώρο του κάστρου αναπτύσσονται δύο αίθουσες διαμορφωμένες πάνω στο βράχο.

Σχεδιασμός – Ανάπτυξη Aegean Solutions | Tο έργο υλοποιείται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης
Μετάβαση στο περιεχόμενο