Σημεία Ενδιαφέροντος

Δάση
Γιούς Κάμπος

Ο Κάμπος βρίσκεται στη διαδρομή μεταξύ Σπηλίου και Γερκαρίου. Πρόκειται για πλάτωμα αργιλικών πετρωμάτων της ενότητας του Βάτου με διάσπαρτα ασβεστολιθικά πετρώματα των ενοτήτων Πίνδου και Τριπόλεως. Τα αργιλικά πετρώματα επιτρέπουν τη ροή μικρού ρέματος σχεδόν όλο το χρόνο. Έτσι το ανάγλυφο σε συνδυασμό με τα πετρώματα ευνοούν την ανάπτυξη της ενδημικής κόκκινης τουλίπας της Κρήτης (Tulipa doerfleri), καθώς και διαφορετικών ειδών ορχιδέας. Λόγω της σπανιότητας και της ποικιλίας της χλωρίδας ο Γιους Κάμπος αποτελεί σημαντικό βοτανολογικό προορισμό.

Σχεδιασμός – Ανάπτυξη Aegean Solutions | Tο έργο υλοποιείται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης
Μετάβαση στο περιεχόμενο