Σημεία Ενδιαφέροντος

Οροπέδια - Λοιποί Γεώτοποι
Καλύμματα Γωνιών

Στους λόφους του οικισμού των Γωνιών αναπτύσσεται το σύνολο σχεδόν της γεωλογικής δομής της Κρήτης, ενώ σε απόσταση 1,5 χλμ πίσω από τις Γωνίες μπορεί κανείς να παρατηρήσει από ψηλά το φαινόμενο. Πετρώματα εμφανίζονται σε συστάδες το ένα πάνω από το άλλο σχηματίζοντας τα λεγόμενα καλύμματα. Από την πάνω πλευρά του λόφου προς τα κάτω διακρίνονται τα εξής πετρώματα: οφειολιθικά πετρώματα (Ο) με βυσσινί και πράσινα στοιχεία, λάβες του καλύμματος της Άρβης και αργιλικά ιζήματα του καλύμματος του Βάτου (V). Δίπλα στον παλιό ανεμόμυλο αναπτύσσονται τα πετρώματα της Πίνδου ως εξής: ψαμμιτικός και αργιλικός φλύσχης με ραδιολαρίτες (Pφ), πλακώδης ασβεστόλιθος και κόκκινοι κερατόλιθοι (Pr). Το όριο μεταξύ των πετρωμάτων της Πίνδου και των βαθύτερων πετρωμάτων της Τρίπολης είναι ένα διακριτό ρήγμα. Ο φλύσχης της ομάδας της Τρίπολης φτάνει μέχρι το πρώτο διάσελο. Από εκεί ξεκινούν οι ασβεστόλιθοι της Τρίπολης. Από τον χωματόδρομο φτάνει κανείς στο οροπέδιο του Εβδόμου που σχηματίζεται από τα ρήγματα των πετρωμάτων της Τρίπολης.

Σχεδιασμός – Ανάπτυξη Aegean Solutions | Tο έργο υλοποιείται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης
Μετάβαση στο περιεχόμενο