Ο αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται βόρεια του οικισμού Πραισός. Η πόλη της αρχαίας Πραισού εκτείνονταν σε τρεις ακροπόλεις, είχε πρόσβαση στα λιμάνια της Ητείας και των Στηλών και αποτέλεσε το διοικητικό κέντρο της Σητείας. Η Πραισός ήταν κέντρο των Ετεοκρητών, δωρικού φύλου που εγκαταστάθηκε στην περιοχή, διατηρώντας για αιώνες τα γλωσσικά και θρησκευτικά του χαρακτηριστικά. Οι Ετεοκρήτες αναφέρονται από αρχαίους συγγραφείς όπως ο Όμηρος, ο Ηρόδοτος, ο Διόδωρος ο Σικελιώτης και ο Στράβωνας.

Ίχνη κατοίκησης εντοπίζονται από την Νεολιθική μέχρι και την Ελληνιστική εποχή. Στην κορυφή του ψηλότερου λόφου σώζεται τμήμα οχύρωσης, ενώ στα πρανή βρίσκονται κατοικίες και σημαντικό δημόσιο κτίριο της Ελληνιστικής περιόδου που λειτουργούσε ως χώρος συνεστίασης και λήψης αποφάσεων των πολιτών.

Tο έργο υλοποιείται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης
Μετάβαση στο περιεχόμενο