Το έργο

Το έργο με τίτλο «Branding περιοχών UNESCO Κρήτης» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» της Περιφέρειας Κρήτης με  Αναθέτουσα αρχή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης.

Οι περιοχές της Κρήτης, που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα UNESCO, είναι το Φαράγγι της Σαμαριάς ως «Απόθεμα της Βιόσφαιρας», ο Ψηλορείτης και η Σητεία ως Γεωπάρκα. Πρώτη περιοχή που εντάχθηκε  το 1981 στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας της UNESCO είναι το Εθνικό Πάρκο Λευκών Ορέων, με το Φαράγγι της Σαμαριάς. Το 2015 αναγνωρίζονται οι περιοχές του Ψηλορείτη και της Σητείας ως Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCΟ, ενώ το 2020 τα Αστερούσια Όρη θα αποτελέσουν την τέταρτη περιοχή UNESCO Κρήτης με την ένταξη τους στο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας.

Καθεμία από τις περιοχές έχει μοναδικά χαρακτηριστικά τόσο ως προς το φυσικό περιβάλλον όσο και ως προς το ιδιαίτερο πολιτιστικό απόθεμα. Ο επισκέπτης καθόλη τη διάρκεια του χρόνου έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει τον κρητικό τρόπο ζωής και να περιηγηθεί σε αυθεντικά τοπία της Κρήτης.

Σκοπός Έργου

Το έργο προβλέπεται να δημιουργήσει συνέργειες με άλλα υλοποιημένα έργα και δράσεις (π.χ. έργα που έχουν υλοποιηθεί στα πλαίσια διαφόρων ολοκληρωμένων προγραμμάτων όπως ΟΣΑΠΥ, ΟΠΑΑΧ, LEADER κλπ.), ή έργα και δράσεις που σχεδιάζονται να υλοποιηθούν στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 (π.χ. Ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Μονοπατιού Ε4 κ.λπ.).

Βασικό εργαλείο για την διασύνδεση διαφορετικών δράσεων και γεγονότων με τις περιοχές UNESCO Κρήτης είναι η δικτύωση των υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων υποδομών, που θα καθιστούν τις περιοχές UNESCO Κρήτης ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν, το οποίο θα  λειτουργεί συμπληρωματικά με το υφιστάμενο τουριστικό προϊόν του νησιού. Η δικτύωση αυτή θα δομηθεί πάνω στην ιδέα της ενεργοποίησης τοπικών πόλων ανάπτυξης τουρισμού υπαίθρου με υποδομές και δραστηριότητες που θα επικεντρώνονται σε τοπικά πλεονεκτήματα που συνοπτικά μπορεί να κωδικοποιηθούν στις παρακάτω ενότητες:

  • Αγροτική Κληρονομιά
  • Πολιτιστική Κληρονομιά
  • Περιβαλλοντική Κληρονομιά
  • Άυλη Πολιτιστική κληρονομιά – Ιστορική μνήμη

Στο πλαίσιο του έργου υλοποιούνται δράσεις που συμβάλουν στη συγκρότηση των διατοπικών πολιτιστικών διαδρομών ανάμεσα στις περιοχές UNESCO Κρήτης με τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος προβολής και διαχείρισης. Συγκεκριμένα υλοποιούνται ένα σύνολο από δράσεις ψηφιακής προβολής και σήμανσης των περιοχών UNESCO Κρήτης, που περιλαμβάνει συνοπτικά:

  • Α) Συμβατική Σήμανση. Υλοποιούνται και θα τοποθετηθούν σύγχρονες καλαίσθητες πινακίδες ενημέρωσης και πληροφόρησης καθώς και τα αναγκαία σημεία πληροφόρησης και ενημέρωσης σε επιλεγμένα σημεία των περιοχών.
  • Β) Ψηφιακές εφαρμογές. Αφορά ένα σύνολο ψηφιακών καινοτόμων εφαρμογών που θα προβάλουν τις περιοχές UNESCO σε όλο τον πλανήτη.
  • Γ) Καμπάνια προβολής στα διεθνή ΜΜΕ και ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και συμμετοχή σε έκθεση Τουρισμού παγκόσμιας εμβέλειας.​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tο έργο υλοποιείται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης
Μετάβαση στο περιεχόμενο