Ο ναός βρίσκεται κοντά στον οικισμό Οψιγιά, στην κοιλάδα του Αμαρίου, σε απόσταση 34 χλμ από το Ρέθυμνο. Η κτητορική επιγραφή αναφέρει ότι ο πρώτος ναός χτίστηκε το 1196, μέρη του οποίου ενσωματώθηκαν στην ανακατασκευή του 14ου αιώνα. Εξαιρετικής σημασίας είναι οι σωζόμενες τοιχογραφίες του 1225 που αποτελούν ίσως τα παλαιότερα δείγματα ζωγραφικής στην Κρήτη. Οι τοιχογραφίες αναπτύσσονται στην κόγχη του ιερού βήματος και εικονίζουν την Δέηση με τον Χριστό ένθρονο, την Παναγία στον τύπο της Αγιοσορίτισσας και τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Η κάτω ζώνη συμπληρώνεται με τοπικούς αγίους όπως ο Απόστολος Τίτος και Ανδρέας.

Tο έργο υλοποιείται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης
Μετάβαση στο περιεχόμενο