Ο ναός βρίσκεται στον οικισμό του Μέρωνα, στην κοιλάδα του Αμαρίου. Είναι τρίκλιτος και χρονολογείται τον 14ο αιώνα. Το κεντρικό και βόρειο κλίτος είναι αφιερωμένα στον Άγιο Γεώργιο, φέρουν ενδιαφέρουσα διακόσμηση και χρονολογούνται στην πρώτη φάση. Το νότιο κλίτος είναι αφιερωμένο στους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και ανήκει στην δεύτερη φάση, κατά τον 16ο αιώνα. Ο τοιχογραφικός διάκοσμος ανήκει στον 14ο αιώνα και αναπτύσσεται στο κεντρικό και βόρειο κλίτος. Τεχνοτροπικά δέχεται επιρροές από την Κωνσταντινούπολη, γεγονός που πιθανώς να συνδέει τον διάκοσμο με την σημαντική οικογένεια των Καλλέργηδων. Τεκμήρια αποτελούν τα οικόσημα της οικογένειας που εμφανίζονται εντός και εκτός του ναού. Το εικονογραφικό πρόγραμμα περιλαμβάνει σκηνές από το Δωδεκάορτο, τον βίο της Παναγίας και του Αγ. Γεωργίου. Οι τοιχογραφίες γοητεύουν με τον ιδεαλισμό, τις άρτιες συνθέσεις και τα έντονα χρώματα.

Tο έργο υλοποιείται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης
Μετάβαση στο περιεχόμενο