Το σύστημα σπηλαίων Καρυδίου βρίσκεται στην περιφέρεια του ομώνυμου οικισμού και αποτελεί ένα σύνολο σπηλαίων, πολλών σε αριθμό, που σχηματίζονται στα ασβεστολιθικά πετρώματα της περιοχής. Σε αυτά ανήκουν τα σπήλαια Όξω Λατσίδι, Χώνος και Άνω Περιστερά. Τα σπήλαια αυτά συμβάλουν παράλληλα και στη διασφάλιση της βιοποικιλότητας ως καταφύγια χειρόπτερων (νυχτερίδων), ασπόνδυλων και εντόμων. Κοινό τους γνώρισμα είναι η μικρή επιφανειακή είσοδος και η κατακόρυφη ανάπτυξη τους. Τα σπήλαια – βάραθρα απευθύνονται σε εξειδικευμένο κοινό και σπηλαιολόγους με εμπειρία. Πολλά μάλιστα, λόγω των έντονων κλίσεων, απαιτούν αναρριχητικό εξοπλισμό.

Τα σύστημα σπηλαίων Καρυδίου αποτελεί σημαντικό σπηλαιολογικό προορισμό για ομάδες ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η συστηματική καταγραφή της περιοχής ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ‘90 από τον Γάλλο σπηλαιολόγο Jean Luc Carron και την ομάδα του, ενώ στις ετήσιες αποστολές συμμετείχε και ο Σπηλαιολογικός Όμιλος Κρήτης. Δράσεις καταγραφής και εξερεύνησης επιχειρούνται από συλλόγους και ομάδες όπως η Ελληνική Σπηλαιολογική́ Εταιρεία της Κρήτης.

Το Κέντρο Σπηλαιολογικής Ενημέρωσης Καρυδίου συμβάλλει τόσο στην πληροφόρηση του ενδιαφερόμενου κοινού όσο και στην επίσκεψη των σπηλαίων παρέχοντας φιλοξενία και εξοπλισμό.

Για την επίσκεψη του συστήματος σπηλαίων Καρυδίου είναι απαραίτητη η επικοινωνία με την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας ή την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Tο έργο υλοποιείται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης
Μετάβαση στο περιεχόμενο