Το φαράγγι βρίσκεται κοντά στον οικισμό Χοχλακιές και οι έξοδος του βρίσκεται στην παραλία Καρούμες. Η διαδρομή έχει μήκος 1,5 χλμ και μικρή υψομετρική διαφορά περίπου 50 μ. Η διαδρομή είναι σχετικά βατή, συστήνεται όμως να γίνεται μετά τον Απρίλιο που σταματά η μεγάλη ροή των νερών στην κοίτη του χειμάρρου. Η διάσχιση του είναι ιδιαίτερα γοητευτική λόγω της πλούσιας χλωρίδας και των εντυπωσιακών γεωλογικών σχηματισμών. Στην κοίτη, στα βράχια και στο μικρό έλος στην έξοδο του φαραγγιού φύονται σπάνια και ενδημικά φυτά. Οι βράχοι με τις σπηλαιώσεις εκατέρωθεν των πρανών του φαραγγιού φιλοξενούν είδη αρπακτικών πτηνών.

Tο έργο υλοποιείται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης
Μετάβαση στο περιεχόμενο