Δάσος Ρούβα

Δάσος Ρούβα

Το δάσος βρίσκεται νότια της οροσειράς του Ψηλορείτη σε μικρό οροπέδιο. Η βλάστηση περιλαμβάνει κυρίως πρίνους ενώ στα βόρεια φύονται συστάδες της ενδημικής για την Κρήτη αμπελιτσιάς (Zelkova abelicea). Κανείς φτάνει στο δάσος νοτιοανατολικά από τη Γέργερη και βόρεια...

Δάσος Παρδί

Το δάσος βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 1200μ, κοντά στον οικισμό Κουρούτες, μεταξύ των απότομων δυτικών πλαγιών του Ψηλορείτη και της κοιλάδας του Αμαρίου. Θεωρείται ένα από τα ωραιότερα και παλαιότερα πρινοδάση της Κρήτης, ενώ η βλάστηση συμπληρώνεται από πλατάνια,...
Γιούς Κάμπος

Γιούς Κάμπος

Ο Κάμπος βρίσκεται στη διαδρομή μεταξύ Σπηλίου και Γερκαρίου. Πρόκειται για πλάτωμα αργιλικών πετρωμάτων της ενότητας του Βάτου με διάσπαρτα ασβεστολιθικά πετρώματα των ενοτήτων Πίνδου και Τριπόλεως. Τα αργιλικά πετρώματα επιτρέπουν τη ροή μικρού ρέματος σχεδόν όλο το...
Tο έργο υλοποιείται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης
Μετάβαση στο περιεχόμενο