Έπαυλη De Mezzo

Έπαυλη De Mezzo

Η έπαυλη βρίσκεται στον οικισμό της Ετιάς κοντά στο οροπέδιο του Χανδρά. Η Ετιά γνώρισε άνθηση την περίοδο της Ενετοκρατίας, όπως και οι οικισμοί του Χανδρά, των Αρμένων, της Βόιλας και της Ζήρου, που αναπτύσσονται γύρω από το οροπέδιο. Η χρονολόγηση της έπαυλης...

Φρούριο Μόντε Φόρτε

Το φρούριο βρίσκεται σε οχυρή θέση στον οικισμό Κρυά και κατοπτεύει την γύρω περιοχή. Η χρονολόγηση του παραμένει ασαφής, ενώ κατά τον σεισμό του 1303 υπέστη σημαντικές ζημιές οι οποίες επιδιορθώθηκαν αργότερα. Το φρούριο χρησιμοποιήθηκε από τους επαναστάτες των...
Πύργος Βόιλα

Πύργος Βόιλα

Ο πύργος βρίσκεται στον ομώνυμο εγκαταλελειμμένο οικισμό κοντά στο οροπέδιο Χανδρά και Ζήρου. Στον οικισμό σώζονται μνημεία από την Ενετική και Οθωμανική περίοδο, όπως ο ναός του Τζιναλή του εξισλαμισμένου Ενετού άρχοντα, ο ναός του Αγ. Γεωργίου, κρήνες και ο πύργος....

Οικία Οικογένειας Κορνάρων

Η οικία βρίσκεται στον οικισμό Πισκοκέφαλο νότια της Σητείας. Ο οικισμός αποτελούσε φέουδο της οικογένειας των Κορνάρων.
Φρούριο Καζάρμα

Φρούριο Καζάρμα

Το φρούριο βρίσκεται στα ανατολικά της πόλης της Σητείας σε περίοπτη θέση πάνω από το λιμάνι. Ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα αντικαθιστώντας το φρούριο της βυζαντινής περιόδου. Από αναπαραστάσεις του 17ου αιώνα πληροφορούμαστε για την ύπαρξη οχύρωσης στα ανατολικά, που...
Σχεδιασμός – Ανάπτυξη Aegean Solutions | Tο έργο υλοποιείται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης
Μετάβαση στο περιεχόμενο