Σημεία Ενδιαφέροντος

Οροπέδια - Λοιποί Γεώτοποι
Σάρα Λινοσέλι

Η σάρα βρίσκεται δυτικά του Φαραγγιού της Σαμαριάς στη θέση Λινοσέλι, δίπλα στην ομώνυμη πηγή, σε υψόμετρο 1450μ. Πρόκειται για εντυπωσιακή σάρα συσσωρευμένων κλαστικών πετρωμάτων. Η σάρα δημιουργείται από τα κατακερματισμένα υλικά στις πλαγιές των κορυφογραμμών του Γκίγκιλου, τα οποία λόγω της βαρύτητας ολισθαίνουν σε χαμηλότερα επίπεδα δημιουργώντας επάλληλα στρώματα χαλικιών, μεγάλων λατύπων και ογκολίθων. Τα ιζήματα που συγκεντώνονται στη βάση λειτουργούν σαν ποτάμι στερεών υλικών που καταλήγει στο κύριο ρέμα της Σαμαριάς.

Tο έργο υλοποιείται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης
Μετάβαση στο περιεχόμενο