Σημεία Ενδιαφέροντος

Οροπέδια - Λοιποί Γεώτοποι
Καρστικό πεδίο Αμμουτσερών

Τα Αμμουτσερά βρίσκονται στην καρδιά των Λευκών Ορέων, στη διαδρομή που οδηγεί προς το Οροπέδιο Κατσιβέλι. Το πεδίο των Αμμουτσερών είναι μια μεγάλη έκταση στα βόρεια της παγετωνικής κοιλάδας που λόγω της συνεχούς καρστικής αποσάθρωσης έχει διαμορφώσει μια σειρά από γεωμορφές. Τέτοιες είναι οι μικρές δολίνες, οι πύργοι διάβρωσης των μαύρων δολομιτών και των αλλουβιακών αποθέσεων, τα καρστικά δάπεδα, οι δακτυλογλυφές, τα βάραθρα, οι καταβόθρες, οι βραχομορφές, οι πύργοι και τα υπολείμματα σταλαγμιτικών κολώνων. Το τοπίο της ορεινής αυτής ερήμου χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία πετρωμάτων όπως οι μαύροι δολομίτες, οι λευκοί ασβεστόλιθοι και τα δολομιτικά μάρμαρα.

Tο έργο υλοποιείται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης
Μετάβαση στο περιεχόμενο