Σημεία Ενδιαφέροντος

Εκκλησίες - Μοναστήρια
Τιμίου Σταυρού Βωσάκου

Η Μονή βρίσκεται κοντά στον οικισμό του Κάμπου Δοξαρού στους πρόποδες του Κουλούκωνα, 42 χλμ από το Ρέθυμνο. Η χρονολογία ίδρυσης είναι άγνωστη, ενώ η παλαιότερη γραπτή αναφορά γίνεται σε έγγραφο του 1629. Το 1676 η Μονή έγινε σταυροπηγιακή με πατριαρχικό σιγίλλιο και παρέμεινε σε ακμή μέχρι τον 18ο αιώνα. Την περίοδο της Επανάστασης του 1821 η Μονή καταστρέφεται από τους Οθωμανούς ενώ λίγο αργότερα η αδελφότητα συμβάλλει στο απελευθερωτικό κίνημα του 1866. Το 1955 εγκαταλείπεται και το 1998 γίνεται αναστήλωση των κτισμάτων της. Η Μονή αναπτύσσεται σε επίπεδα με κτίσματα διαφορετικών περιόδων. Ο κεντρικός πυλώνας χρονολογείται το 1669 και η κρήνη το 1673 σύμφωνα με τις κτητορικές επιγραφές. Κειμήλια και άλλα αντικείμενα πολύτιμα για την ιστορία της Μονής φυλάσσονται και εκτίθενται σε διαμορφωμένους χώρους.

Tο έργο υλοποιείται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης
Μετάβαση στο περιεχόμενο