Σημεία Ενδιαφέροντος

Εκκλησίες - Μοναστήρια
Ναός Αγ. Γεωργίου & Αγ. Ιωάννη Θεολόγου Βόιλα

Ο ναός βρίσκεται στον εγκαταλελειμμένο οικισμό Βόιλα βόρεια του οικισμού Χανδρά. Πρόκειται για δίκλιτο ναό αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Ιωάννη, που διαμορφώθηκε σε διαδοχικές φάσεις. Το νότιο κλίτος αποτελούσε αρχικά μονόχωρο ναό, ο οποίος αργότερα δέχτηκε τις επεμβάσεις του βόρειου κλίτους και του ταφικού μνημείου.

Στον νότιο τοίχο διαμορφώθηκε αρκοσόλιο που στο τύμπανο του φέρει παράσταση της ένθρονης Παναγίας με τους κτήτορες. Από τις σωζόμενες επιγραφές μαθαίνουμε ότι πρόκειται για οικογενειακό τάφο του Γεωργίου Σαλομών το 1518 και άλλων μελών της οικογένειας το 1560. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μικρογραφική παράσταση που συνοδεύει το ταφικό μνημείο με παράσταση γυναίκας σε νεκρική κλίνη που περιβάλλεται από θρηνωδούς.

Tο έργο υλοποιείται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης
Μετάβαση στο περιεχόμενο