Σημεία Ενδιαφέροντος

Οροπέδια - Λοιποί Γεώτοποι
Πηγή Αλμυρού

Η πηγή βρίσκεται στην βορειοανατολική άκρη του Ψηλορείτη και απέχει 8 χλμ από την πόλη του Ηρακλείου. Παρέχει τη μεγαλύτερη ποσότητα νερού σε σχέση με τις άλλες πηγές της Κρήτης την οποία κατευθύνει προς τη θάλασσα μέσω του Αλμυρού ποταμού. Το νερό αναμειγνύεται υπογείως με θαλασσινό με αποτέλεσμα να είναι υφάλμυρο. Η πηγή τροφοδοτείται από την οροσειρά και τα οροπέδια του Ψηλορείτη, μέσα από καταβόθρες και υπόγεια ποτάμια. Το νερό οδηγείται στην επιφάνεια λόγω του ρήγματος Τυλίσου – Κρουσώνα.

Tο έργο υλοποιείται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης
Μετάβαση στο περιεχόμενο