Σημεία Ενδιαφέροντος

Οροπέδια - Λοιποί Γεώτοποι
Πτυχές Βώσακου

Διαφορετικά είδη πετρωμάτων της ενότητας των Πλακωδών ασβεστόλιθων εντοπίζονται στη διαδρομή από τον οικισμό Κάτω Δοξαρό προς το Μοναστήρι του Βώσακου. Παρατηρούνται τυπικά πλακώδη μάρμαρα, κίτρινοι σχιστόλιθοι του Γκίγκιλου και άσπρα μαζώδη μάρμαρα με τους στρωματόλιθους. Οι σχηματισμοί των πλακωδών μαρμάρων είναι εντυπωσιακοί λόγω των χαρακτηριστικών πτυχώσεων που δημιουργούν. Οι πτυχές του Βώσακου είναι το αποτέλεσμα γεωλογικών πιέσεων που ασκήθηκαν στα πετρώματα πριν από 23 εκατομμύρια χρόνια. Για τουλάχιστον 1 χλμ, στην τομή του δρόμου παρατηρούνται ποικίλες πτυχώσεις, που κάνουν την τοποθεσία να μοιάζει με υπαίθρια γεωλογική έκθεση!

Tο έργο υλοποιείται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης
Μετάβαση στο περιεχόμενο