Σημεία Ενδιαφέροντος

Οροπέδια - Λοιποί Γεώτοποι
Οροπέδιο Στρούμπουλα

Στα νότια της οροσειράς του Στρούμπουλα αναπτύσσεται το ομώνυμο οροπέδιο. Το βουνό απέχει 22 χλμ από την πόλη του Ηρακλείου και η ανατολική κορυφή του έχει χαρακτηριστικό κωνικό σχήμα. Το οροπέδιο δημιουργείται από πετρώματα της ενότητας της Τρίπολης, τα οποία λόγω της καρστικής διάβρωσης σχηματίζουν σπήλαια και βάραθρα. Χαρακτηριστικός σχηματισμός είναι αυτός της καταβόθρας στο κέντρο του οροπεδίου που συγκεντρώνει τα νερά τη χειμερινή περίοδο και τα αποστραγγίζει τις υπόλοιπες. Εντυπωσιακός είναι ο σχηματισμός μεγάλου ασβεστολιθικού βράχου στον οποίο η διάβρωση έχει δώσει γλυπτικές ποιότητες με κοιλότητες, ρωγμές και χαρακτηριστικές δακτυλογλυφές.

Tο έργο υλοποιείται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης
Μετάβαση στο περιεχόμενο